TELEFONVERKET
Taxen
väggapparat i trä
Väggapparat i trä
00-29310
rikstelefon
Cobra
00-29310
"Taxen"
telefonverket
gmail.com
00-29330
00-29560

                    
Här kan du hitta
Bruksanvisningar och Kopplingsscheman
till de flesta äldre svenska telefoner !